Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Chủ nhật » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 06-10-2019 Chủ nhật

Đặc biệt
Giải nhất 61941
Giải nhì 03566
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Lô tô trực tiếp
** 41 66 ++ ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** ** ** **
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4 1
5
6 6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
4 1
2
3
4
5
6 6
7
8
9

XSMB » XSMB Chủ nhật » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 29-09-2019 Chủ nhật

Đặc biệt 37124
Giải nhất 23134
Giải nhì 14136 04986
Giải ba 02258 65270 59659
44039 37580 40788
Giải tư 5543 9480 2721 6062
Giải năm 6329 9709 9462
6681 5533 7152
Giải sáu 684 494 885
Giải bảy 68 35 72 43
Lô tô trực tiếp
24 34 36 86 58 70 59 39 80
88 43 80 21 62 29 09 62 81
33 52 84 94 85 68 35 72 43
Đầu Đuôi
0 9
1
2 4, 1, 9
3 4, 6, 9, 3, 5
4 3, 3
5 8, 9, 2
6 2, 2, 8
7 0, 2
8 6, 0, 8, 0, 1, 4, 5
9 4
Đầu Đuôi
7, 8 0
2, 8 1
6, 5, 7 2
4, 3 3
2, 3, 8, 9 4
8, 3 5
3, 8 6
7
5, 8, 6 8
5, 3, 2, 0 9