Kết quả xổ số Mega 6/45

  XS Mega 6/45 Thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 02 09 24 25 30 36

  Giá trị Jackpot: 18.949.662.000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 18.949.662.000
  Giải nhất 19 10.000.000
  Giải nhì 782 300.000
  Giải ba 13,405 30.000

  XS Mega 6/45 Thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 02 06 07 25 28 41

  Giá trị Jackpot: 17.753.510.000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 17.753.510.000
  Giải nhất 16 10.000.000
  Giải nhì 794 300.000
  Giải ba 13,566 30.000

  XS Mega 6/45 Chủ nhật - Kết quả xổ số Mega

 • 02 09 12 18 21 23

  Giá trị Jackpot: 16.530.261.500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 16.530.261.500
  Giải nhất 15 10.000.000
  Giải nhì 973 300.000
  Giải ba 14,995 30.000

  XS Mega 6/45 Thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 06 09 11 28 37 44

  Giá trị Jackpot: 15.393.271.500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 15.393.271.500
  Giải nhất 22 10.000.000
  Giải nhì 891 300.000
  Giải ba 13,451 30.000

  XS Mega 6/45 Thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 09 14 22 26 44 45

  Giá trị Jackpot: 14.415.927.500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 14.415.927.500
  Giải nhất 13 10.000.000
  Giải nhì 748 300.000
  Giải ba 12,635 30.000

  XS Mega 6/45 Chủ nhật - Kết quả xổ số Mega

 • 03 06 21 36 38 39

  Giá trị Jackpot: 13.255.293.000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 13.255.293.000
  Giải nhất 16 10.000.000
  Giải nhì 781 300.000
  Giải ba 12,729 30.000

  XS Mega 6/45 Thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 07 12 24 29 31 45

  Giá trị Jackpot: 49.726.502.250 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 2 49.726.502.250
  Giải nhất 117 10.000.000
  Giải nhì 3,480 300.000
  Giải ba 43,740 30.000

  XS Mega 6/45 Thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 03 09 13 17 19 20

  Giá trị Jackpot: 94.535.082.000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 94.535.082.000
  Giải nhất 66 10.000.000
  Giải nhì 2,751 300.000
  Giải ba 38,019 30.000

  XS Mega 6/45 Chủ nhật - Kết quả xổ số Mega

 • 08 09 28 33 35 43

  Giá trị Jackpot: 89.344.198.000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 89.344.198.000
  Giải nhất 33 10.000.000
  Giải nhì 1,737 300.000
  Giải ba 31,595 30.000

  XS Mega 6/45 Thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 02 15 17 25 30 38

  Giá trị Jackpot: 84.031.956.000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 84.031.956.000
  Giải nhất 34 10.000.000
  Giải nhì 1,616 300.000
  Giải ba 27,028 30.000
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 50 51 »