Kết quả xổ số Power 6/55

  XS Power 6/55 Thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 10 29 30 31 37 51 50

  Giá trị Jackpot 1: 31.371.899.700 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.359.683.250 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31.371.899.700
  Jackpot 2 | 1 3.359.683.250
  Giải nhất 3 40.000.000
  Giải nhì 353 500.000
  Giải ba 7,098 50.000

  XS Power 6/55 Thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 04 07 08 26 37 44 29

  Giá trị Jackpot 1: 80.834.053.800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.207.249.950 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 1 80.834.053.800
  Jackpot 2 | 0 3.207.249.950
  Giải nhất 9 40.000.000
  Giải nhì 763 500.000
  Giải ba 14,074 50.000

  XS Power 6/55 Thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 05 22 38 41 47 49 29

  Giá trị Jackpot 1: 78.968.804.250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.610.358.600 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 78.968.804.250
  Jackpot 2 | 1 4.610.358.600
  Giải nhất 9 40.000.000
  Giải nhì 545 500.000
  Giải ba 13,180 50.000

  XS Power 6/55 Thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 04 08 21 23 40 43 44

  Giá trị Jackpot 1: 76.640.721.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.351.682.700 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 76.640.721.150
  Jackpot 2 | 0 4.351.682.700
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 505 500.000
  Giải ba 11,879 50.000

  XS Power 6/55 Thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 07 12 38 43 51 55 15

  Giá trị Jackpot 1: 74.541.701.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.118.458.250 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 74.541.701.100
  Jackpot 2 | 0 4.118.458.250
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 515 500.000
  Giải ba 11,395 50.000

  XS Power 6/55 Thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 12 33 39 40 48 53 35

  Giá trị Jackpot 1: 72.724.240.650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.916.518.200 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 72.724.240.650
  Jackpot 2 | 0 3.916.518.200
  Giải nhất 16 40.000.000
  Giải nhì 609 500.000
  Giải ba 12,588 50.000

  XS Power 6/55 Thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 02 05 23 30 42 45 34

  Giá trị Jackpot 1: 70.806.645.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.703.452.100 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 70.806.645.750
  Jackpot 2 | 0 3.703.452.100
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 638 500.000
  Giải ba 11,813 50.000

  XS Power 6/55 Thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 02 08 22 34 39 41 13

  Giá trị Jackpot 1: 69.277.580.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.533.555.950 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 69.277.580.400
  Jackpot 2 | 0 3.533.555.950
  Giải nhất 15 40.000.000
  Giải nhì 570 500.000
  Giải ba 11,156 50.000

  XS Power 6/55 Thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 03 14 26 38 43 47 10

  Giá trị Jackpot 1: 67.885.940.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.378.929.300 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 67.885.940.550
  Jackpot 2 | 0 3.378.929.300
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 637 500.000
  Giải ba 12,121 50.000

  XS Power 6/55 Thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 10 36 42 44 45 54 14

  Giá trị Jackpot 1: 66.202.794.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.191.913.100 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 66.202.794.750
  Jackpot 2 | 0 3.191.913.100
  Giải nhất 7 40.000.000
  Giải nhì 412 500.000
  Giải ba 10,149 50.000
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 33 34 »