Xổ số Hải Phòng

XSMB » XSHP » Xổ số Hải Phòng ngày 30-05-2019 Thứ 5

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Đầu Đuôi
Đầu Đuôi

XSMB » XSHP » Xổ số Hải Phòng ngày 04-10-2019 Thứ 6

Đặc biệt 78051
Giải nhất 50790
Giải nhì 13999 29250
Giải ba 45321 16340 24893
74346 09799 54441
Giải tư 5156 1119 4688 9950
Giải năm 3970 0650 4029
0374 2624 7467
Giải sáu 122 376 898
Giải bảy 52 92 91 62
Đầu Đuôi
0
1 9
2 1, 9, 4, 2
3
4 0, 6, 1
5 1, 0, 6, 0, 0, 2
6 7, 2
7 0, 4, 6
8 8
9 0, 9, 3, 9, 8, 2, 1
Đầu Đuôi
9, 5, 4, 7 0
5, 2, 4, 9 1
2, 5, 9, 6 2
9 3
7, 2 4
5
4, 5, 7 6
6 7
8, 9 8
9, 1, 2 9

XSMB » XSHP » Xổ số Hải Phòng ngày 27-09-2019 Thứ 6

Đặc biệt 98278
Giải nhất 81201
Giải nhì 23668 16446
Giải ba 79568 04190 53102
60629 76636 92133
Giải tư 1723 1954 4764 0054
Giải năm 4458 0754 3811
2723 9929 2364
Giải sáu 078 177 076
Giải bảy 99 57 92 07
Đầu Đuôi
0 1, 2, 7
1 1
2 9, 3, 3, 9
3 6, 3
4 6
5 4, 4, 8, 4, 7
6 8, 8, 4, 4
7 8, 8, 7, 6
8
9 0, 9, 2
Đầu Đuôi
9 0
0, 1 1
0, 9 2
3, 2 3
5, 6 4
5
4, 3, 7 6
7, 5, 0 7
7, 6, 5 8
2, 9 9