Thống kê đặc biệt xổ số Miền Bắc

Thống kê đặc biệt xổ số Miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt năm 2020

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
16                        
17                        
18                        
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        
26                        
27                        
28                        
29                        
30                        
31                        

Thống kê đầu đặc biệt năm 2020

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
16                        
17                        
18                        
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        
26                        
27                        
28                        
29                        
30                        
31                        

Thống kê đuôi đặc biệt năm 2020

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
16                        
17                        
18                        
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        
26                        
27                        
28                        
29                        
30                        
31                        

Thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc, ket qua tháng 01/2020

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  

Thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2019 27/01/2019 58549
Năm 2018 27/01/2018 31583
Năm 2016 27/01/2016 11201
Năm 2015 27/01/2015 89188
Năm 2014 27/01/2014 85463
Năm 2013 27/01/2013 99085
Năm 2012 27/01/2012 98241
Năm 2011 27/01/2011 83971
Năm 2010 27/01/2010 83647
Năm 2009 27/01/2009 07523
Năm 2008 27/01/2008 85694
Năm 2007 27/01/2007 50521
Năm 2006 27/01/2006 96885
Năm 2005 27/01/2005 72697

Thống kê đầu giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc, ket qua lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2019-08-21 65
9 2019-09-16 52
0 2019-09-17 62
4 2019-09-18 56
7 2019-09-27 46
6 2019-09-30 65
1 2019-10-01 73
8 2019-10-02 67
2 2019-10-03 68
5 2019-10-05 60

Thống kê đuôi giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc, ket qua lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2019-09-15 58
0 2019-09-19 58
9 2019-09-25 72
8 2019-09-27 107
6 2019-09-28 57
4 2019-09-30 88
5 2019-10-01 62
7 2019-10-03 62
1 2019-10-04 72
2 2019-10-05 79

Thảo luận