XSMB 30 ngày liên tiếp - Xổ số Xổ Số Miền Bắc 1 tháng qua

XSMB 30 ngày liên tiếp - Xổ số Xổ Số Miền Bắc 1 tháng qua

XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 05-10-2019 Thứ 7

Đặc biệt 04752
Giải nhất 41831
Giải nhì 15044 57125
Giải ba 13866 91576 24369
76958 54878 42913
Giải tư 1302 5506 4871 4492
Giải năm 4891 6452 6846
4840 6942 9875
Giải sáu 916 171 364
Giải bảy 04 09 11 50
Đầu Đuôi
0 2, 6, 4, 9
1 3, 6, 1
2 5
3 1
4 4, 6, 0, 2
5 2, 8, 2, 0
6 6, 9, 4
7 6, 8, 1, 5, 1
8
9 2, 1

XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 04-10-2019 Thứ 6

Đặc biệt 78051
Giải nhất 50790
Giải nhì 13999 29250
Giải ba 45321 16340 24893
74346 09799 54441
Giải tư 5156 1119 4688 9950
Giải năm 3970 0650 4029
0374 2624 7467
Giải sáu 122 376 898
Giải bảy 52 92 91 62
Đầu Đuôi
0
1 9
2 1, 9, 4, 2
3
4 0, 6, 1
5 1, 0, 6, 0, 0, 2
6 7, 2
7 0, 4, 6
8 8
9 0, 9, 3, 9, 8, 2, 1

XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 03-10-2019 Thứ 5

Đặc biệt 17227
Giải nhất 10166
Giải nhì 42373 61482
Giải ba 48381 57254 84859
30619 30852 40327
Giải tư 3574 3825 4439 8107
Giải năm 2577 6161 3675
2328 5035 9901
Giải sáu 351 344 775
Giải bảy 59 67 14 92
Đầu Đuôi
0 7, 1
1 9, 4
2 7, 7, 5, 8
3 9, 5
4 4
5 4, 9, 2, 1, 9
6 6, 1, 7
7 3, 4, 7, 5, 5
8 2, 1
9 2

XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 02-10-2019 Thứ 4

Đặc biệt 23881
Giải nhất 29195
Giải nhì 26316 95673
Giải ba 52110 04588 34581
68904 37074 56931
Giải tư 8261 8356 8670 9496
Giải năm 6776 4853 9426
1215 0317 3351
Giải sáu 409 725 612
Giải bảy 81 74 98 57
Đầu Đuôi
0 4, 9
1 6, 0, 5, 7, 2
2 6, 5
3 1
4
5 6, 3, 1, 7
6 1
7 3, 4, 0, 6, 4
8 1, 8, 1, 1
9 5, 6, 8

XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 01-10-2019 Thứ 3

Đặc biệt 19515
Giải nhất 79821
Giải nhì 18986 56666
Giải ba 15629 96093 51215
19332 14533 48953
Giải tư 6988 2749 8785 7528
Giải năm 3898 6097 3396
1008 8063 0003
Giải sáu 414 057 580
Giải bảy 78 45 16 07
Đầu Đuôi
0 8, 3, 7
1 5, 5, 4, 6
2 1, 9, 8
3 2, 3
4 9, 5
5 3, 7
6 6, 3
7 8
8 6, 8, 5, 0
9 3, 8, 7, 6

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 30-09-2019 Thứ 2

Đặc biệt 91964
Giải nhất 44486
Giải nhì 20614 37194
Giải ba 24720 23165 87427
05300 88699 85915
Giải tư 0395 3752 4346 5872
Giải năm 1675 5698 2798
3030 6336 1915
Giải sáu 557 981 969
Giải bảy 27 77 33 11
Đầu Đuôi
0 0
1 4, 5, 5, 1
2 0, 7, 7
3 0, 6, 3
4 6
5 2, 7
6 4, 5, 9
7 2, 5, 7
8 6, 1
9 4, 9, 5, 8, 8

XSMB » XSMB Chủ nhật » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 29-09-2019 Chủ nhật

Đặc biệt 37124
Giải nhất 23134
Giải nhì 14136 04986
Giải ba 02258 65270 59659
44039 37580 40788
Giải tư 5543 9480 2721 6062
Giải năm 6329 9709 9462
6681 5533 7152
Giải sáu 684 494 885
Giải bảy 68 35 72 43
Đầu Đuôi
0 9
1
2 4, 1, 9
3 4, 6, 9, 3, 5
4 3, 3
5 8, 9, 2
6 2, 2, 8
7 0, 2
8 6, 0, 8, 0, 1, 4, 5
9 4

XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 28-09-2019 Thứ 7

Đặc biệt 59416
Giải nhất 23193
Giải nhì 71438 72814
Giải ba 53912 39754 07839
82168 63846 88812
Giải tư 1506 0976 6684 6020
Giải năm 2923 2672 4829
2859 9460 6143
Giải sáu 827 241 857
Giải bảy 09 37 60 08
Đầu Đuôi
0 6, 9, 8
1 6, 4, 2, 2
2 0, 3, 9, 7
3 8, 9, 7
4 6, 3, 1
5 4, 9, 7
6 8, 0, 0
7 6, 2
8 4
9 3

XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 27-09-2019 Thứ 6

Đặc biệt 98278
Giải nhất 81201
Giải nhì 23668 16446
Giải ba 79568 04190 53102
60629 76636 92133
Giải tư 1723 1954 4764 0054
Giải năm 4458 0754 3811
2723 9929 2364
Giải sáu 078 177 076
Giải bảy 99 57 92 07
Đầu Đuôi
0 1, 2, 7
1 1
2 9, 3, 3, 9
3 6, 3
4 6
5 4, 4, 8, 4, 7
6 8, 8, 4, 4
7 8, 8, 7, 6
8
9 0, 9, 2

XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 26-09-2019 Thứ 5

Đặc biệt 83657
Giải nhất 83729
Giải nhì 65071 07225
Giải ba 81256 00820 61316
16376 06502 37581
Giải tư 0723 3898 9827 6212
Giải năm 6854 8517 1768
6715 7835 4283
Giải sáu 589 092 884
Giải bảy 00 85 97 79
Đầu Đuôi
0 2, 0
1 6, 2, 7, 5
2 9, 5, 0, 3, 7
3 5
4
5 7, 6, 4
6 8
7 1, 6, 9
8 1, 3, 9, 4, 5
9 8, 2, 7

XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 25-09-2019 Thứ 4

Đặc biệt 87259
Giải nhất 76213
Giải nhì 72524 92822
Giải ba 82803 72527 27831
67676 89623 53389
Giải tư 7407 1098 7049 7405
Giải năm 8088 3384 7159
1292 4067 5088
Giải sáu 403 607 030
Giải bảy 35 36 73 99
Đầu Đuôi
0 3, 7, 5, 3, 7
1 3
2 4, 2, 7, 3
3 1, 0, 5, 6
4 9
5 9, 9
6 7
7 6, 3
8 9, 8, 4, 8
9 8, 2, 9

XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 24-09-2019 Thứ 3

Đặc biệt 33024
Giải nhất 65468
Giải nhì 69336 28902
Giải ba 12601 13135 54286
45672 50823 92492
Giải tư 6982 8333 9808 1556
Giải năm 3302 4592 1425
9387 0740 6873
Giải sáu 911 705 116
Giải bảy 83 26 02 80
Đầu Đuôi
0 2, 1, 8, 2, 5, 2
1 1, 6
2 4, 3, 5, 6
3 6, 5, 3
4 0
5 6
6 8
7 2, 3
8 6, 2, 7, 3, 0
9 2, 2

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 23-09-2019 Thứ 2

Đặc biệt 92329
Giải nhất 47959
Giải nhì 26660 46653
Giải ba 76726 35718 23527
80086 09088 57142
Giải tư 3441 7277 3981 9331
Giải năm 5020 9683 5275
9588 6383 5562
Giải sáu 043 818 113
Giải bảy 11 85 53 05
Đầu Đuôi
0 5
1 8, 8, 3, 1
2 9, 6, 7, 0
3 1
4 2, 1, 3
5 9, 3, 3
6 0, 2
7 7, 5
8 6, 8, 1, 3, 8, 3, 5
9